Fytoterapie

Bylinná terapie - Bylinkářství - Fytoterapie

Význam slova fytoterapie je z řeckých slov fyton - rostlina a therapeuein - pečovat, léčit.

Fytoterapeut, bylinkář dokáže byliny zkombinovat v bylinných, synergických směsích, které velmi pozitivně působí na organizmus, než byliny jednodruhové.

Velmi mě okouzlila výuka bylináře Ladislava Křiže a pana Milana Calábka na Univerzitě Nové doby.

Přednášky o bylinách jsou zde propojené s vesmírnými zákony živlových elementů pentagramu (oheň, země, vzduch, voda). (Systém pentagramu z čínské medicíny využívám ve své detoxikační praxi.)

Pan Milan Calábek a náš nejlepší bylinář pan Kříž

Nejlepší lektoři bylinné terapie Milan Calábek, Ladislav Kříž

Podstata fytoterapie, aneb od jednoduchého ke složitému:

Dvě barvy monády zahrnují celý zákon podstaty našeho bytí.

Zobrazením je symbol monády, duality.

Hmota ( jin, černá ) váže energii (jang, bílá), to je zákonem naší sluneční soustavy. Neustálá dualita, neustálé pnutí, neustálý proces vyrovnávání energií.

Byliny (hmota) mají navázanou určitou energii. Jsou buď ochlazující ( černé), nebo zahřívající ( bílé).

Každý orgán (hmota) v těle má určitý poměr obou barev ve zdravém stavu.

Orgánové hodiny

Orgánové hodiny

Převaha bíle, nebo černé barvy, je stav nerovnováhy, stav nemoci.

Nemoci mají projevy kvality buď horké, jangové (moc bílé barvy), nebo studené, jinové(moc černé barvy).

Stav nerovnováhy je potřeba ve fytoterapii vyrovnat opačnou energií, navázanou v bylinách. Na horkou nemoc použijeme byliny ochlazující, na studenou nemoc použijeme byliny zahřívající. Vždy jde o vyrovnávání protipólů a nastolení rovnováhy, stavu zdraví a odolnosti proti infekcím a stresu.

Rozšíření dvou pólů na čtyři elementy používané za dávných dob v řecké medicíně: Studené elementy: voda, země, horké elementy:oheň, vzduch.

Jedná se o určitou terminologii popisující vlastnosti hmoty.

Naše tělo (hmota) se neustále dostává do některé nerovnováhy, která odpovídá určité kvalitě: ohně, země, vzduchu a vody.

Jak rychle dokážeme reagovat na změnu a nastolovat rovnováhu protipólů, tak dlouhý je náš život.

Element země je studený a je nutné ho vyrovnat zahřívajícími bylinami.

Vzduch vysušuje, je potřeba užívat byliny zvlhčující.

Voda je potřeba vysušit bylinami s vlastností vysušujícími.

Na element ohně působíme bylinami s vlastnostmi ochlazujícími.

Dnešní rychlá doba lidi stresem zahřívá, dostává je do elementu ohně, oheň spotřebovává výživu orgánů. Označení pro takový stav je„vyhoření“, neboli lidé se cítí být bez „šťávy“.

Na takový stav testuji adaptogení rostliny, které orgány vyživují a navrací jim ztracenou energii. Tyto rostliny vyrostly v krutých podmínkách nevlídného počasí, odolávaly parazitům, virům, plísním, buňkám nižšího vývojového stupně.

Na světě je tolik bylin, aby každý člověk měl možnost najít tu svou bylinu a to v přesně v pravý okamžik. Bylinu nebo bylinou směs, která rozhýbe šipky pentagramu správným směrem.

Toto vždy vyučoval MUDr. Josef Jonáš, zakladatel metody Řízené a kontrolované detoxikace.

Naše Matka příroda má pro nás nekonečnou lékárničku, neboť ví, koho tu na světě opatruje. Nabízí byliny jak pro tělo, tak i pro duši.

Orgánový pentagram čínské medicíny

Orgánový pentagram čínské medicíny

Vyrovnávání energií v pentagramu zajišťující rovnováhu a zdraví organizmu.

Nic není statické. Jeden okruh má vliv na druhý, má svou kontrolu a vyvažuje např. patologickou energetickou přemíru přenášenou z jiného okruhu.

Bylinou směs sestavuji, při osobním setkání, testováním na EAV přístroji, který se používá v Řízené a kontrolované detoxikaci.

EAV přístroj Salvie

EAV přístroj Salvie

Některé byliny si spolu rozumí, podporují se, jsou v synergii. Testováním určuji, zda jsou pro měřenou osobu přínosné, zda bylinná směs ovlivní orgánové okruhy a zda jim dodá potřebnou energii.

Od pradávných dob až do počátku 20-ého století byla léčiva pouze přírodní, až poté byla postupně nahrazována chemickými látkami. V dnešní době máme na výběr. Má osobní zkušenost mě vrátila k bylinám, k pohanskému, přírodnímu náhledu na život využívající vědeckých informací moderní doby.

Jaro roku 2018

Doporučuji

Očista žlučových kamenů - zde

Vyšla kniha Léčba informací od aktorky Marie Vilánkové. Video k této publikaci zde

Knihu si můžete zakoupit u mě v obchůdku, nebo

Koupit knihu

Facebook Přírodní souznění