Informační medicína

Informační medicína, neboli Řízená a kontrolovaná detoxikace firmy Joalis

 

Na počátku Řízené a kontrolované detoxikace stál MUDr. Josef Jonáš.

nadčasový MUDr.Josef Jonáš

nadčasový MUDr.Josef Jonáš

S touto činností jsem začala z osobních důvodů. Chtěla jsem svým dětem budovat funkční imunitní systém a to s chemickými látkami nelze.

Moji potřebu naplnila firma Joalis, která nabízí kontrolovanou a řízenou očistu lidského těla. Firma Joalis je příkladem„ zdravé firmy “, za kterou stojí kvalitní lidé, kteří jdou s dobou.

 

Naše silné zázemí Ing.Jelínek a Ing.Maruška Vilánková

naše silné zázemí: Ing. Vladimír Jelínek, Ing.Maruška Vilánková

V době kdy jsem se stala terapeutem firmy Joalis, bylo slovo Detoxikace spojováno s narkomany. Nyní je slovo Detox, Detoxikace neboli očista těla, chápáno a spojováno s vědomým budováním zdraví.

historické foto z mé bývalé pracovny

historické foto z mé bývalé pracovny

Detoxikace neboli očista těla pomocí detoxikačních preparátů, je vědomé budování zdraví, podpora samoléčebných procesů, navrácení ztracené rovnováhy, které vedou k uzdravení

Zdraví je vyvážení psychického a tělesného stavu – psychosoma

Zobrazením je symbol monády, duality.

Jejím zobrazením je symbol monády, duality. Zákon naší sluneční soustavy.

Detoxikace nabízí jak opomíjenou prevenci, tak řešení chronických stavů. Prevencí, péčí o tělo i ducha si zdraví udržujeme. Chronické potíže jsou výsledkem dlouhodobé toxické zátěže organismu. Chceme-li se jich nadobro zbavit, s jednorázovou pomocí nevystačíme. Je nutné tělo očišťovat, detoxikovat postupně a navrátit mu plné zdraví.

Metoda Řízené a kontrolované detoxikace zastává celostní, holistický přístup k člověku, snaží se dostat až k podstatě nerovnováhy a navrácení rovnováhy pomocí detoxikačních preparátů. Firma Joalis vyvinula přírodní preparáty, které navádějí organizmus k sebeléčení.

Zobrazením je symbol monády, duality. Zobrazením je symbol monády, duality. Zobrazením je symbol monády, duality. Zobrazením je symbol monády, duality. Zobrazením je symbol monády, duality.

Preparáty Joalis

Terapeut Joalis na EAVpřístroji přesně změří a určí, které preparáty se mají v danou dobu užívat.

EAVSalvia - elektroakupunkturní přístroj

EAVSalvia - elektroakupunkturní přístroj

Postup:

Měřená osoba se propojí s EAV přístrojem postříbřenou válcovou elektrodou a postříbřenou sondou, která se přikládá na dlaň testované osoby. Do misky přístroje vkládáme testované látky, nebo se testované látky vkládají pomocí počítačového programu EAM. Nervový systém testované osoby odpovídá na vkládané dotazy změnou odporu kůže. Sonda snímá povrchové napětí kůže na dlani. Tento změněný stav napětí kůže se odečítá na stupnici EAV přístroje. Diagnostika není bolestivá.

Podstatné je, že terapeut firmy Joalis využívá k detoxikaci zásad propracované čínské medicíny, vyjádřené propojením symbolů živlů v pentagramu.

Orgánový pentagram čínské medicíny

Orgánový pentagram čínské medicíny

Měla jsem velké štěstí, na mé cestě za poznáním pentagramu, být žákyní pana Pavla Jakeše

Šarmantní paní Mgr. Alena Šmehlíková, úžasný pan Pavel Jakeš -  brněnské zázemí

Šarmantní paní Mgr. Alena Šmehlíková, úžasný pan Pavel Jakeš - brněnské zázemí

Tato smysluplná metoda obohacuje můj život a jsem velmi ráda, že vám ji mohu předávat.

Doporučuji

Očista žlučových kamenů - zde

Vyšla kniha Léčba informací od aktorky Marie Vilánkové. Video k této publikaci zde

Knihu si můžete zakoupit u mě v obchůdku, nebo

Koupit knihu

Facebook Přírodní souznění